Bredek

Bredek fjellgård ligger i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ca 320 moh. Dette er en vandring til en unik fjellgård i Rana.

Bredek – @KartverketHit kommer man ved å kjøre omlag 5mil nordover langs E6 til stedet Storvollen hvor man tar av til venstre og kjører et par hundre meter tilbake og parkerer. Gå over hengebroa mot gården Stormdalsheia. Deretter følger man god sti oppover lia hvor det blir noe stigning et stykke. Etterhvert flater det ut oppover den godt skogbevokste lia. Av og til åpner det seg opp og man ser Stormdalsåga, Storvollen og oppover mot Saltfjellet innimellom. Følg merking til Bredek og kryss over Stormdalsåga på hengebro. Deretter er det en kort lett vandring den siste kilometeren inn til Bredek.

Området var kjent for å være rikt på bjørn. Ifølge tradisjonen sies det at navnet Bredek kommer fra det samiske ordet “Barradak”, som betyr Bjørnlandet. Men det er også andre tolkninger av ordet, som “Bratt gressli” eller “Bredt dike”. Gården ble bebodd på 1830-tallet, og driftet frem til 1965 da den ble nedlagt og fraflyttet. Rana Museum, nå Helgeland museum overtok driften i 1972. Gården har ikke utviklet seg på samme måte som gårder andre steder i Rana, hvor moderne landbruksmaskiner, vann, kloakk og strøm etter hvert ble allemannseie. Dette gjør gården spesiell, og sjelden i sitt slag. På gården står i dag våningshus, fjøs med løe i overbygningen, masstue, utedo og vedskjul. Gården har hatt flere utengs-løer, hvorav èn er gjenværende. Våningshuset er satt sammen av to deler, innerstua og ytterstua, med separat inngang (Wikipediea).

Man kan velge om man ønsker å ta en avstikker ned til Granneset. For de som går Ranatrasken tur så er det et merke nede på Granneset. Går man denne veien bør man ta avstikkeren slik at man får panorma utsikt til den mektige Bredekfossen også. Ønsker man å ta en rundtur, så kan man gå fra Storvollen og oppover til Tespa og krysse elva der og fortsette opp mot øver Bredek og deretter ned til hovedgården på Bredek.

Det er også muligheter å fiske i Stormdalsåga og nedenfor Bredekfossen, men pass på kraftige strømmer i elv. Regn omlag 4 timer på turen på god sti hele veien.

Utskriftsvennlig kart fra @Kartverket

Bredek-@Kartverket

Virtuell turbeskrivelse til Bredek (fra Bredek og ned til parkering):